Dasar Privasi

Dasar Privasi EVENTIM LIVE ASIA 

EVENTIM LIVE ASIA PTE LTD (“EVENTIM,” “kami,” atau “kami”) telah mencipta Dasar Privasi ini untuk menerangkan cara kami menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses Data Peribadi (ditakrifkan di bawah) yang kami kumpul melalui tapak web dan aplikasi mudah alih kami , termasuk tetapi tidak terhad kepada www.eventim.com (secara kolektif “Laman”) serta mana-mana tapak web, perkhidmatan atau komunikasi lain yang memaut kepada Dasar Privasi ini, menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2012 (“PDPA”). Dasar Privasi ini juga menerangkan cara kami boleh mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses Data Peribadi pemohon pekerjaan yang menggunakan Tapak kami, dan hubungan perniagaan di tempat, artis, penganjur atau pemegang hak lain yang bekerja dengan kami. Dengan menggunakan Laman ini, anda menerima amalan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Dalam Dasar Privasi ini, "Data Peribadi" merujuk kepada data, sama ada benar atau tidak, tentang individu yang boleh dikenal pasti daripada data tersebut, atau daripada data itu dan maklumat lain yang kami ada atau mungkin mempunyai akses kepadanya. 

 1. Data Peribadi Kami Kumpul 
 2. Data Peribadi yang anda berikan: Anda boleh memberikan Data Peribadi kepada kami apabila anda berinteraksi dengan kami, seperti melalui borang pendaftaran, borang pesanan dan borang lain di Tapak kami; atau jika anda adalah tempat, penganjur atau pemegang hak yang bekerjasama dengan kami untuk menjual tiket ke acara. Data Peribadi yang anda berikan kepada kami akan bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami. Secara umum, anda boleh memberikan Data Peribadi kepada kami dalam situasi berikut: 
 • Pembelian: Apabila anda membeli tiket di Tapak kami, EVENTIM mungkin mengumpul nama dan maklumat hubungan anda; urus niaga dan sejarah pembelian; maklumat syarikat (jika berkenaan); maklumat tentang penginapan acara atau tempat yang anda minta atau beli (seperti sekatan tempat duduk atau kebolehcapaian); dan sebarang maklumat lain yang anda berikan semasa pembelian.

Berhubung dengan transaksi, Tapak kami membolehkan anda berkongsi maklumat pembayaran anda dengan pemproses pembayaran kami untuk membuat pembayaran pembelian anda. Kami tidak menyimpan maklumat pembayaran. Tapak kami juga membenarkan anda menyimpan kad pembayaran anda untuk transaksi masa hadapan, tetapi walaupun dalam kes ini maklumat pembayaran penuh anda kekal dengan pemproses pembayaran kami. 

 • Penciptaan akaun: Apabila anda membuat akaun dengan kami, EVENTIM boleh mengumpul nama dan maklumat hubungan anda; kelayakan log masuk; tetapan dan pilihan yang anda berikan melalui akaun anda (termasuk pilihan untuk menerima surat berita, atau komunikasi lain yang serupa); minat atau kegemaran yang anda simpan dalam akaun anda (cth artis kegemaran); senarai keinginan tiket; dan sebarang maklumat lain yang anda berikan kepada kami melalui akaun anda. Anda boleh mendapatkan semula dan mengubah suai data yang disimpan ke akaun pengguna anda pada bila-bila masa dengan log masuk ke akaun anda. 
 • Pendaftaran e-mel: EVENTIM mengumpul alamat e-mel anda apabila anda ikut serta untuk e-mel atau komunikasi pemasaran lain (seperti surat berita kami, dll.) di Tapak kami. Anda boleh menarik diri daripada surat berita, pemasaran atau e-mel bukan transaksi lain kami pada bila-bila masa dengan mengklik pautan "Nyahlanggan" dalam mana-mana e-mel sedemikian. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin terus menghantar e-mel transaksi kepada anda walaupun selepas anda memilih keluar. 
 • Laporan Peminat: Anda boleh meninggalkan ulasan tentang acara, artis dan/atau tempat di Tapak kami. Jika anda berbuat demikian, kami mungkin mengumpul nama anda, maklumat hubungan, maklumat tentang acara yang anda berikan dan kandungan Laporan Peminat anda. 
 • Hubungan Perniagaan dan Maklumat Syarikat: Jika anda bekerja untuk tempat, artis, penganjur atau pemegang hak lain yang telah melibatkan kami berhubung dengan penjualan tiket, anda boleh memberikan nama dan maklumat hubungan anda, serta maklumat tentang syarikat anda. 
 • Pemohon Kerja: Jika anda menggunakan Tapak kami untuk memohon pekerjaan dengan kami, anda boleh memberikan nama dan maklumat hubungan anda, semua maklumat yang mungkin terkandung dalam surat permohonan dan resume/CV anda, maklumat tentang sejarah pendidikan anda dan pekerjaan terdahulu, dan maklumat profesional lain yang mungkin anda berikan berkaitan dengan permohonan anda, dan maklumat yang kami mungkin perlu mematuhi undang-undang atau dasar kami mengenai permohonan kerja. Sila ambil perhatian bahawa jika dibenarkan oleh undang-undang, kami juga boleh menjalankan pemeriksaan latar belakang atau serupa bergantung pada peranan yang anda mohon.
 1. Data Peribadi dikumpul secara automatik: Apabila anda menggunakan Tapak kami, data tertentu tentang peranti dan penyemak imbas web anda dikumpul secara automatik berkaitan dengan penyediaan tapak web kepada anda. Ini termasuk data seperti alamat IP anda, jenis peranti dan sistem pengendalian. Jika anda membenarkan apl mudah alih kami mengumpul lokasi anda, lokasi anda juga mungkin dikumpulkan semasa anda menggunakan apl tersebut (dan anda boleh mematikan pengumpulan lokasi pada bila-bila masa dalam tetapan peranti anda). 
 2. Data Peribadi yang dikumpul oleh kuki: Tapak kami, serta e-mel yang kami hantar kepada anda, menggunakan kuki dan teknologi serupa seperti piksel. Kuki boleh mengumpul maklumat tentang peranti anda dan penyemak imbas anda, seperti alamat IP, jenis peranti, sistem pengendalian dan pengecam lain yang dikaitkan dengan peranti anda. Mereka juga mungkin mengumpul maklumat tentang cara anda menggunakan atau berinteraksi dengan tapak web atau e-mel kami, seperti halaman yang anda lawati dan ciri yang anda gunakan. Untuk maklumat lanjut tentang kuki yang kami gunakan, lihat bahagian 11 di bawah, bertajuk "Kuki dan Pengiklanan Berdasarkan Minat". 
 3. Komunikasi dengan kami: Jika anda berkomunikasi dengan kami, kami mungkin mengumpul nama, alamat e-mel anda dan sebarang maklumat lanjut yang anda berikan dalam komunikasi dengan kami. Ini mungkin termasuk rakaman panggilan jika anda menghubungi pusat khidmat pelanggan kami; anda akan dimaklumkan pada permulaan panggilan jika ia dirakam. Begitu juga, jika anda berinteraksi dengan kami di media sosial (seperti Facebook atau Twitter), kami mungkin mendapatkan nama pengguna anda dan sebarang maklumat yang anda berikan dalam komunikasi kepada kami. 
 4. Data yang diberikan oleh orang lain: Pihak ketiga mungkin memberikan Data Peribadi anda kepada kami. Jika orang lain membeli tiket untuk anda, orang itu mungkin memberikan kami nama, maklumat hubungan dan maklumat lain yang boleh digunakan untuk membeli, memperibadikan atau memberikan tiket kepada anda. Contohnya, syarikat yang terlibat dengan acara (seperti penganjur atau tempat) mungkin memberikan data tentang anda kepada kami. Kami juga mungkin mengumpul Data Peribadi tentang anda daripada sumber yang tersedia secara umum, seperti saluran media sosial tempat anda berinteraksi dengan kami atau telah menyediakan maklumat tentang diri anda kepada orang ramai.
 1. Penggunaan Data 

EVENTIM menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan untuk tujuan berikut: 

 • Mengendalikan perniagaan kami dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami, termasuk menyediakan Tapak kami dan perkhidmatannya kepada anda dan orang lain; mendaftar akaun anda; memproses pesanan anda untuk tiket dan produk lain; menyediakan anda dengan sokongan pelanggan; dan berkomunikasi dengan anda mengenai urus niaga, acara, atau penggunaan Tapak oleh anda.
 • Memproses, menilai dan menjawab permintaan dan pertanyaan anda, seperti mengesahkan pendaftaran acara anda, atau menjawab pertanyaan anda tentang acara. 
 • Menganalisis dan menambah baik Tapak, teknologi dan produk serta perkhidmatan kami, termasuk melaksanakan analisis data; membangunkan teknologi, produk dan perkhidmatan baharu; mempelajari lebih lanjut tentang pengguna kami; menilai penglibatan pengguna dengan Tapak kami; dan memudahkan kefungsian dan kefungsian baharu pada Tapak kami. 
 • Menyesuaikan pengalaman anda, seperti memaparkan kandungan yang kami percaya mungkin menarik minat anda atau berdasarkan pilihan anda. 
 • Tujuan pemasaran, termasuk pengiklanan dalam talian dan digital, pemasaran e-mel, atau sebaliknya menghantar maklumat kepada anda tentang acara, promosi, tawaran atau produk atau ciri baharu yang kami percaya mungkin menarik minat anda. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi untuk memasarkan produk atau perkhidmatan kami sendiri, atau untuk tawaran pihak ketiga juga. Anda boleh menarik diri daripada sebarang e-mel pemasaran yang kami hantar kepada anda pada bila-bila masa dengan mengklik pautan "Nyahlanggan" dalam mana-mana e-mel sedemikian.
 • Menjalankan proses permohonan kerja dan pengambilan (jika anda seorang pemohon kerja). 
 • Melindungi keselamatan dan integriti Tapak dan perkhidmatan kami, termasuk penyelesaian masalah dan mengesan serta mencegah ralat, aktiviti penipuan atau aktiviti lain yang mungkin salah, berbahaya atau menyalahi undang-undang. 
 • Menguatkuasakan Dasar Privasi ini, atau mana-mana perjanjian lain yang kami ada dengan anda. 
 • Melindungi kesihatan, keselamatan, kebajikan, hak atau kepentingan daripada anda, kami, mana-mana pihak ketiga, atau orang awam. 
 • Tuntutan dan tujuan berkaitan pematuhan, seperti mematuhi, membuat tuntutan berkaitan, atau menguatkuasakan hak atau kewajipan undang-undang, proses undang-undang, dasar kami, permintaan kerajaan atau keselamatan berhemat atau amalan perniagaan. 

(“Tujuan”)

Penggunaan Data Peribadi anda untuk Tujuan yang disenaraikan di atas oleh kami mungkin berterusan walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami telah ditamatkan atau telah diubah dalam apa jua cara (contohnya, apabila anda menamatkan akaun anda), untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuk, jika berkenaan. , untuk tujuan undang-undang atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang).

Jika terdapat sebarang perubahan dalam tujuan kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda, kami akan memberitahu anda tentang perubahan tersebut, dan, di mana kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, mendapatkan persetujuan anda.

Kami juga boleh menggunakan Data Peribadi untuk sebarang tujuan lain yang telah kami maklumkan kepada anda yang mana kami telah mendapat persetujuan anda, atau sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang.

 1. Perkongsian Data 

Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi kepada pihak ketiga untuk sebarang Tujuan yang diterangkan dalam Bahagian 2 di atas (“Penggunaan Data”). Kategori pihak ketiga yang menerima Data Peribadi anda secara amnya adalah seperti berikut: 

 1. Ahli gabungan EVENTIM: Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi kepada syarikat lain dalam keluarga EVENTIM. 
 2. Tempat acara dan penganjur: Data Peribadi anda mungkin didedahkan kepada EVENTIM dan tempat dan/atau penganjur yang menganjurkan atau terlibat dengan acara. Selain itu, Tapak kami mungkin memberi anda pilihan untuk membenarkan kami mendedahkan alamat e-mel anda kepada tempat dan/atau penganjur, supaya tempat dan/atau penganjur boleh menghubungi anda melalui e-mel untuk tujuan pemasaran. 
 3. Pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan: Kami mendedahkan Data Peribadi kepada pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan yang menyediakan perkhidmatan kepada kami atau sebaliknya membantu kami mengendalikan perniagaan kami, seperti dengan mengehos tapak web kami, mengurus surat berita kami, memproses pembayaran dan mencegah penipuan pembayaran. 
 4. Pematuhan dan tuntutan: Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi berkaitan dengan mematuhi, membuat atau mempertahankan tuntutan berkaitan, atau menguatkuasakan: hak atau kewajipan undang-undang, proses undang-undang, permintaan kerajaan, atau keselamatan berhemat atau amalan perniagaan. Ini mungkin termasuk pendedahan kepada pejabat penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa kesihatan kerajaan, pemilik hak pihak ketiga, atau orang lain, serta pendedahan yang berkaitan dengan melindungi hak, harta, kepentingan atau keselamatan peribadi pelanggan, pengguna atau orang awam kami. 
 5. Pendedahan berkaitan transaksi: Kami mungkin mendedahkan atau memindahkan Data Peribadi kepada perniagaan lain berkaitan dengan penggabungan, pemerolehan, penjualan atau penyusunan semula perniagaan kami atau aset kami sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang. 
 6. Seperti yang dibenarkan oleh anda: Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi kepada mana-mana orang atau entiti yang anda beri kuasa kepada kami untuk mendedahkannya.
 1. Hak awak

Selaras dengan undang-undang yang terpakai, anda mempunyai hak berikut:

 1. Akses kepada dan pembetulan Data Peribadi: Jika anda ingin (i) mengakses Data Peribadi yang kami pegang tentang anda, atau maklumat tentang cara kami menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi anda, atau (ii) membetulkan atau mengemas kini mana-mana Data Peribadi anda yang mungkin kami pegang, anda boleh mengemukakan permintaan akses atau pembetulan melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di alamat e-mel yang diberikan di bawah;
 2. Penarikan balik persetujuan: Anda boleh pada bila-bila masa menarik balik persetujuan anda untuk penggunaan selanjutnya Data Peribadi anda. Walau bagaimanapun, menarik balik kebenaran anda boleh mengakibatkan ketidakupayaan kami untuk memberikan anda akses kepada Tapak, atau menghalang anda daripada terlibat dalam aktiviti tertentu. Untuk menarik balik persetujuan anda, anda boleh menyerahkan permintaan anda melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di alamat e-mel yang diberikan di bawah.
 1. Keselamatan 

Tapak ini menggunakan langkah keselamatan yang munasabah untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian atau pelupusan, atau risiko yang serupa, dan kehilangan mana-mana medium storan atau peranti yang mana Data Peribadi disimpan. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa disebabkan sifat Internet yang sememangnya terbuka, kami tidak dapat menjamin bahawa maklumat yang dihantar antara anda dan kami, atau percubaan anda untuk mengakses atau menggunakan Tapak kami atau perkhidmatannya, boleh benar-benar selamat. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bukti kelayakan akaun anda (seperti kata laluan anda) selamat. 

 1. Pengekalan 

EVENTIM secara amnya mengekalkan Data Peribadi selama yang diperlukan untuk melaksanakan Tujuan yang mana ia dikumpul, seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini, melainkan undang-undang yang berkenaan membenarkan atau memerlukan tempoh yang lebih lama. 

Dalam beberapa keadaan, kami mungkin menamakan Data Peribadi anda (supaya ia tidak lagi dikaitkan dengan anda) untuk pelbagai tujuan, termasuk untuk tujuan penyelidikan atau statistik, yang mana kami mungkin menggunakan maklumat ini selama-lamanya tanpa notis lanjut kepada anda. 

 1. Pemindahan Antarabangsa  

Sekiranya terdapat keperluan untuk memindahkan Data Peribadi anda ke negara-negara di luar Singapura, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemindahan tersebut dijalankan dengan mematuhi PDPA. 

 1. Laman Web Lain 

Tapak ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain, butirannya disediakan untuk maklumat sahaja. EVENTIM tidak bertanggungjawab ke atas tapak tersebut dan juga tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi atau kandungan laman web tersebut atau untuk dasar dan amalan privasi pihak ketiga yang lain. Anda harus memastikan bahawa anda membaca dasar privasi tapak web tersebut secara bebas. 

 1. Kuki dan Pengiklanan Berdasarkan Minat 

Melalui beberapa kuki dan teknologi serupa yang digunakan di Tapak kami, kami mungkin bekerjasama dengan penyedia pengiklanan pihak ketiga untuk memberikan anda iklan di tapak web lain. Pihak ketiga ini mungkin mengumpul maklumat tentang aktiviti dalam talian anda dari semasa ke semasa di laman web kami dan lain-lain. Anda boleh menarik diri daripada penghantaran iklan yang disasarkan kepada anda oleh berbilang penyedia pengiklanan dalam talian dengan melawati https://optout.networkadvertising.org/ dan https://www.aboutads.info/choices/, atau dengan menukar tetapan penyemak imbas web anda. Tapak kami juga menggunakan Analitis Google untuk menganalisis aktiviti pengguna; anda boleh menarik diri daripada Google Analitis dengan melawati https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Selanjutnya, Tapak kami menawarkan pengguna pengurus keutamaan kuki yang dengannya pengguna boleh menyahaktifkan kuki yang tidak penting kepada Tapak atau fungsinya. 

 1. Perubahan kepada Dasar Privasi

Kami berhak untuk mengubah suai Polisi dan amalan Privasi ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan kemas kini di Tapak kami. Sila semak halaman ini secara berkala untuk kemas kini. Penggunaan berterusan Tapak kami oleh anda serta mana-mana tapak web, perkhidmatan atau komunikasi lain yang memaut kepada Dasar Privasi ini merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. 

 1. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini atau sebaliknya, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data (DPO) kami di sam.tzovolos@eventimliveasia.com.

Tarikh Berkuatkuasa: 13 April 2022

ms_MYBahasa Melayu