Privacybeleid

EVENTIM LIVE AZI Privacybeleid 

EVENTIM LIVE ASIA PTE LTD ("EVENTIM", "wij" of "ons") heeft dit privacybeleid opgesteld om te beschrijven hoe we de persoonlijke gegevens (hieronder gedefinieerd) die we verzamelen via onze websites en mobiele applicaties gebruiken, vrijgeven en/of verwerken , met inbegrip van maar niet beperkt tot www.eventim.com (gezamenlijk de "Site") en alle andere websites, diensten of communicatie die naar dit privacybeleid verwijzen, in overeenstemming met de Personal Data Protection Act 2012 ("PDPA"). Dit privacybeleid beschrijft ook hoe we de persoonlijke gegevens van sollicitanten die onze site gebruiken en van zakelijke contacten op locaties, artiesten, promotors of andere rechthebbenden die met ons samenwerken, kunnen verzamelen, gebruiken, openbaar maken en/of verwerken. Door de site te gebruiken, accepteert u de praktijken die in dit privacybeleid worden uiteengezet. In dit privacybeleid verwijst "Persoonsgegevens" naar gegevens, al dan niet waar, over een persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens, of van die gegevens en andere informatie waartoe we toegang hebben of waarschijnlijk zullen hebben. 

 1. Persoonlijke gegevens die we verzamelen 
 2. Persoonlijke gegevens die u verstrekt: u kunt ons persoonlijke gegevens verstrekken wanneer u met ons communiceert, zoals via registratieformulieren, bestelformulieren en andere formulieren op onze site; of als u een locatie, promotor of rechthebbende bent die met ons samenwerkt om tickets voor een evenement te verkopen. De Persoonsgegevens die u ons verstrekt, zijn afhankelijk van hoe u met ons omgaat. Over het algemeen kunt u in de volgende situaties Persoonsgegevens aan ons verstrekken: 
 • Aankopen: Wanneer je tickets koopt op onze Site, kan EVENTIM je naam en contactgegevens verzamelen; transacties en aankoopgeschiedenis; bedrijfsinformatie (indien van toepassing); informatie over accommodatie voor evenementen of locaties die u aanvraagt of koopt (zoals stoelbeperkingen of toegankelijkheid); en alle andere informatie die u bij aankoop verstrekt.

In verband met transacties stelt onze site u in staat uw betalingsinformatie te delen met onze betalingsverwerkers om uw aankoopbetaling te doen. We bewaren geen betalingsgegevens. Onze site staat u ook toe om uw betaalkaart op te slaan voor toekomstige transacties, maar zelfs in dit geval blijft uw volledige betalingsinformatie bij onze betalingsverwerker. 

 • Account aanmaken: Wanneer u een account bij ons aanmaakt, kan EVENTIM uw naam en contactgegevens verzamelen; inloggegevens; instellingen en voorkeuren die u opgeeft via uw account (inclusief voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere soortgelijke communicatie); interesses of favorieten die u opslaat in uw account (bijv. favoriete artiesten); verlanglijstjes voor tickets; en alle andere informatie die u ons via uw account verstrekt. U kunt op elk moment de gegevens die in uw gebruikersaccount zijn opgeslagen, opvragen en wijzigen door in te loggen op uw account. 
 • E-mail aanmelden: EVENTIM verzamelt uw e-mailadres wanneer u zich aanmeldt voor e-mail of andere marketingcommunicatie (zoals onze nieuwsbrief, enz.) op onze Site. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief, marketing of andere niet-transactionele e-mails door op de link "Afmelden" in een dergelijke e-mail te klikken. Houd er rekening mee dat we u mogelijk transactionele e-mails kunnen blijven sturen, zelfs nadat u zich hebt afgemeld. 
 • Fanrapporten: U kunt op onze Site een recensie achterlaten over een evenement, artiest en/of locatie. Als u dat doet, kunnen we uw naam, contactgegevens, informatie over het door u verstrekte evenement en de inhoud van uw fanrapport verzamelen. 
 • Zakelijke contactgegevens en bedrijfsinformatie: Als u werkt voor een locatie, artiest, promotor of andere rechthebbende die ons heeft ingeschakeld in verband met kaartverkoop, kunt u uw naam en contactgegevens verstrekken, evenals informatie over uw bedrijf. 
 • Sollicitanten: Als u onze site gebruikt om te solliciteren voor een baan bij ons, kunt u uw naam en contactgegevens verstrekken, alle informatie die mogelijk is opgenomen in uw sollicitatiebrief en cv/cv, informatie over uw opleidingsgeschiedenis en eerdere dienstbetrekking, en andere professionele informatie die u mogelijk verstrekt in verband met uw sollicitatie, en informatie die we mogelijk nodig hebben om te voldoen aan de wet of ons beleid met betrekking tot sollicitaties. Houd er rekening mee dat, waar wettelijk toegestaan, we ook achtergrond- of soortgelijke screenings kunnen uitvoeren, afhankelijk van de functie waarvoor u solliciteert.
 1. Automatisch verzamelde persoonlijke gegevens: wanneer u onze site gebruikt, worden bepaalde gegevens over uw apparaat en webbrowser automatisch verzameld in verband met het aanbieden van de website aan u. Dit omvat gegevens zoals uw IP-adres, apparaattype en besturingssysteem. Als u ermee instemt dat onze mobiele app uw locatie verzamelt, kan uw locatie ook worden verzameld terwijl u de app gebruikt (en u kunt locatieverzameling op elk moment uitschakelen in de instellingen van uw apparaat). 
 2. Persoonlijke gegevens verzameld door cookies: Onze site, evenals e-mails die we u sturen, gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels. Cookies kunnen informatie verzamelen over uw apparaat en uw browser, zoals IP-adres, apparaattype, besturingssysteem en andere identificatiegegevens die aan uw apparaat zijn gekoppeld. Ze kunnen ook informatie verzamelen over hoe u onze website of e-mails gebruikt of ermee omgaat, zoals de pagina's die u bezoekt en functies die u gebruikt. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie sectie 11 hieronder, getiteld "Cookies en op interesses gebaseerd adverteren". 
 3. Communicatie met ons: als u met ons communiceert, kunnen we uw naam, e-mailadres en alle verdere informatie die u verstrekt in communicatie met ons verzamelen. Dit kunnen gespreksopnames zijn als u onze klantenservicecentra belt; u wordt aan het begin van een gesprek op de hoogte gesteld als het is opgenomen. Evenzo, als u met ons communiceert op sociale media (zoals Facebook of Twitter), kunnen we uw gebruikersnaam en alle informatie die u verstrekt in communicatie met ons verkrijgen. 
 4. Gegevens verstrekt door anderen: Derden kunnen uw Persoonsgegevens aan ons verstrekken. Als iemand anders een ticket(s) voor u koopt, kan die persoon ons uw naam, contactgegevens en andere informatie verstrekken die kunnen worden gebruikt om de tickets aan u te kopen, te personaliseren of te verstrekken. Bedrijven die betrokken zijn bij evenementen (zoals promotors of locaties) kunnen bijvoorbeeld gegevens over u aan ons verstrekken. We kunnen ook persoonlijke gegevens over u verzamelen uit openbaar beschikbare bronnen, zoals sociale-mediakanalen waar u met ons communiceert of informatie over uzelf openbaar heeft gemaakt.
 1. Gegevensgebruik 

EVENTIM gebruikt Persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden: 

 • Ons bedrijf runnen en onze producten en diensten leveren, inclusief het aanbieden van onze Site en zijn diensten aan u en anderen; het registreren van uw account; het verwerken van uw bestellingen voor tickets en andere producten; u te voorzien van klantenondersteuning; en met u communiceren over transacties, evenementen of uw gebruik van de site.
 • Uw verzoeken en vragen verwerken, evalueren en beantwoorden, zoals het bevestigen van uw evenementregistratie of het reageren op uw vragen over een evenement. 
 • Analyse en verbetering van onze site, technologieën en onze producten en diensten, waaronder het uitvoeren van data-analyses; het ontwikkelen van nieuwe technologieën, producten en diensten; meer te weten komen over onze gebruikers; het evalueren van de gebruikersbetrokkenheid bij onze Site; en het faciliteren van de functionaliteit en nieuwe functionaliteiten op onze Site. 
 • Uw ervaring aanpassen, zoals het weergeven van inhoud waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn of die is gebaseerd op uw voorkeuren. 
 • Marketingdoeleinden, inclusief online en digitale advertenties, e-mailmarketing of anderszins informatie sturen over evenementen, promoties, aanbiedingen of nieuwe producten of functies waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. We kunnen Persoonsgegevens gebruiken voor marketing van onze eigen producten of diensten, of ook voor aanbiedingen van derden. U kunt zich op elk moment afmelden voor marketing-e-mails die we u hebben gestuurd door op de link "Afmelden" in een dergelijke e-mail te klikken.
 • Uitvoeren van sollicitatie- en wervingsprocessen (indien u sollicitant bent). 
 • Bescherming van de veiligheid en integriteit van onze site en diensten, inclusief het oplossen van problemen en het detecteren en voorkomen van fouten, frauduleuze activiteiten of andere mogelijk onrechtmatige, schadelijke of illegale activiteiten. 
 • Handhaving van dit privacybeleid, of enige andere overeenkomst(en) die we met u hebben. 
 • Bescherming van de gezondheid, veiligheid, welzijn, rechten of belangen van u, ons, een derde partij of het grote publiek. 
 • Claims en compliance-gerelateerde doeleinden, zoals het naleven van, het maken van claims met betrekking tot, of het afdwingen van wettelijke rechten of verplichtingen, juridische procedures, ons beleid, overheidsverzoeken of voorzichtige beveiligings- of zakelijke praktijken. 

(“doeleinden”)

Ons gebruik van uw Persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden kan zelfs in situaties waarin uw relatie met ons is beëindigd of op enigerlei wijze is gewijzigd (bijvoorbeeld wanneer u uw account beëindigt), gedurende een redelijke periode daarna worden voortgezet (inclusief, indien van toepassing , voor juridische doeleinden of zoals vereist door de wet).

Als er een wijziging is in de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen en, waar we wettelijk verplicht zijn, uw toestemming vragen.

We kunnen Persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die we u hebben meegedeeld en waarvoor we uw toestemming hebben verkregen, of zoals anderszins toegestaan door de wet.

 1. Het delen van gegevens 

We kunnen persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken voor elk doel dat wordt beschreven in sectie 2 hierboven ("Gegevensgebruik"). De categorieën van derden die uw Persoonsgegevens ontvangen, zijn over het algemeen als volgt: 

 1. Aan EVENTIM gelieerde ondernemingen: we kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere bedrijven in de EVENTIM-familie. 
 2. Evenementenlocaties en promotors: Uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan EVENTIM en de locaties en/of promotors die evenementen organiseren of daarbij betrokken zijn. Bovendien kan onze site u de mogelijkheid bieden om ons uw e-mailadres te laten bekendmaken aan locaties en/of promotors, zodat de locatie en/of promotor via e-mail contact met u kunnen opnemen voor marketingdoeleinden. 
 3. Dienstverleners en zakenpartners: we maken persoonsgegevens bekend aan dienstverleners en zakenpartners die ons diensten verlenen of ons op een andere manier helpen bij het runnen van ons bedrijf, zoals door onze website te hosten, onze nieuwsbrief te beheren, betalingen te verwerken en betalingsfraude te voorkomen. 
 4. Naleving en claims: we kunnen persoonlijke gegevens vrijgeven in verband met het naleven, indienen of verdedigen van claims met betrekking tot, of handhaving van: wettelijke rechten of verplichtingen, juridische procedures, overheidsverzoeken of voorzichtige beveiligings- of zakelijke praktijken. Dit kan onder meer openbaarmakingen aan wetshandhavingsinstanties, gezondheidsautoriteiten van de overheid, externe rechthebbenden of anderen omvatten, evenals openbaarmaking met betrekking tot de bescherming van de rechten, eigendommen, belangen of persoonlijke veiligheid van onze klanten, gebruikers of het grote publiek. 
 5. Transactiegerelateerde openbaarmaking: we kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken of overdragen aan een ander bedrijf in verband met een fusie, overname, verkoop of reorganisatie van ons bedrijf of onze activa, zoals toegestaan door de wet. 
 6. Zoals door u geautoriseerd: we kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken aan elke persoon of entiteit aan wie u ons machtigt om deze bekend te maken.
 1. Jou rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft u de volgende rechten:

 1. Toegang tot en correctie van Persoonsgegevens: Als u (i) toegang wilt tot de Persoonsgegevens die we over u bewaren, of informatie over de manieren waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken, of (ii) uw Persoonsgegevens die we in bezit hebben, corrigeren of bijwerken, u kunt via e-mail een verzoek tot inzage of correctie indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming op het hieronder vermelde e-mailadres;
 2. Intrekking van toestemming: U kunt op elk moment uw toestemming voor het verdere gebruik van uw Persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming kan er echter toe leiden dat wij u geen toegang tot de Site kunnen geven of u kunnen verhinderen deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Om uw toestemming in te trekken, kunt u uw verzoek per e-mail indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming op het onderstaande e-mailadres.
 1. Beveiliging 

Deze site maakt gebruik van redelijke veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, kopiëren, wijziging of verwijdering, of soortgelijke risico's, en het verlies van enig opslagmedium of apparaat waarop persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, te voorkomen. Houd er echter rekening mee dat vanwege het inherent open karakter van internet, we niet kunnen garanderen dat informatie die tussen u en ons wordt verzonden, of uw poging om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze site of zijn diensten, absoluut veilig kan zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om uw accountgegevens (zoals uw wachtwoord) veilig te houden. 

 1. Behoud 

EVENTIM bewaart Persoonsgegevens over het algemeen zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld uit te voeren, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere periode toestaat of vereist. 

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor verschillende doeleinden, waaronder voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u. 

 1. Internationale overschrijvingen  

Wanneer het nodig is om uw Persoonsgegevens over te dragen naar landen buiten Singapore, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Wbp. 

 1. Andere websites 

Deze site kan links naar andere websites bevatten, waarvan de details uitsluitend ter informatie worden verstrekt. EVENTIM is niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en is evenmin verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites of voor het privacybeleid en de praktijken van andere derde partijen. U moet ervoor zorgen dat u het privacybeleid van die websites onafhankelijk leest. 

 1. Cookies en op interesses gebaseerde advertenties 

Door sommige van de cookies en vergelijkbare technologieën die op onze site worden gebruikt, kunnen we samenwerken met externe advertentieproviders om u advertenties op andere websites te bieden. Deze derde partijen kunnen in de loop van de tijd informatie verzamelen over uw online activiteiten op onze website en anderen. U kunt zich afmelden voor de weergave van gerichte advertenties aan u door meerdere online advertentieproviders door naar https://optout.networkadvertising.org/ en https://www.aboutads.info/choices/, of door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. Onze site maakt ook gebruik van Google Analytics om gebruikersactiviteit te analyseren; u kunt zich afmelden voor Google Analytics door naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Verder biedt onze Site gebruikers een cookievoorkeurenmanager waarmee gebruikers cookies kunnen deactiveren die niet essentieel zijn voor de Site of zijn functionaliteiten. 

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid en deze praktijken op elk moment te wijzigen door een update op onze site te plaatsen. Controleer deze pagina regelmatig voor updates. Als u onze site en andere websites, services of communicaties die naar dit privacybeleid verwijzen, blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen erkent en accepteert. 

 1. Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of anderszins, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via sam.tzovolos@eventimliveasia.com.

Ingangsdatum: 13 april 2022

nl_NLNederlands