பக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

ABOUT CTS EVENTIM

CTS EVENTIM is the number one provider of ticketing services in Europe and number two in the world. Over 300 million tickets per year are marketed using the Company’s systems – through physical box offices and mobile/online portals. According to Pollstar’s global rankings for 2023, the EVENTIM Group is the second-biggest promoter in the world.

In 2021, CTS EVENTIM announced the launch of EVENTIM LIVE ASIA, its live business in Asia, promoting tours across Singapore, Japan, South Korea, Hong Kong, Thailand, The Philippines and Malaysia.

In addition, CTS EVENTIM operates some of Europe’s most renowned venues. CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) has been listed on the stock exchange since 2000 and is a member of the MDAX segment. In 2023, the Group generated revenue of EUR 2.4 billion across more than 25 countries.

For more corporate news and updates, visit corporate.eventim.de

EVENTIM லைவ் ஆசியா செய்திமடல்

EVENTIM லைவ் ஆசியா செய்திமடலுக்குப் பதிவுசெய்து, சமீபத்திய சுற்றுப்பயண அறிவிப்புகள் மற்றும் புதிய நிகழ்வுகள் குறித்து உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
ta_LKதமிழ்