นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ EVENTIM LIVE ASIA 

EVENTIM LIVE ASIA PTE LTD (“EVENTIM” “เรา” หรือ “พวกเรา”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายว่าเราใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง www.eventim.com (รวมเรียกว่า “ไซต์”) ตลอดจนเว็บไซต์ บริการ หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2555 (“PDPA”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายวิธีที่เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่ใช้ไซต์ของเรา และของผู้ติดต่อทางธุรกิจที่สถานที่ ศิลปิน ผู้ส่งเสริม หรือผู้ถือสิทธิ์อื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกับเรา การใช้ไซต์แสดงว่าคุณยอมรับแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูล ไม่ว่าจริงหรือไม่ก็ตาม เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีหรือมีแนวโน้มว่าจะเข้าถึงได้ 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม 
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้: คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเมื่อคุณโต้ตอบกับเรา เช่น ผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียน แบบฟอร์มการสั่งซื้อ และแบบฟอร์มอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา หรือหากคุณเป็นสถานที่จัดงาน โปรโมเตอร์ หรือผู้ถือสิทธิ์ที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อขายตั๋วเข้าชมงาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราจะขึ้นอยู่กับว่าคุณโต้ตอบกับเราอย่างไร โดยทั่วไป คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราในสถานการณ์ต่อไปนี้: 
 • การซื้อ: เมื่อคุณซื้อตั๋วบนเว็บไซต์ของเรา EVENTIM อาจรวบรวมชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ ธุรกรรมและประวัติการซื้อ ข้อมูลบริษัท (ถ้ามี) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงานหรือสถานที่ที่คุณขอหรือซื้อ (เช่นการจำกัดที่นั่งหรือการเข้าถึง) และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้เมื่อซื้อ

ในการเชื่อมต่อกับธุรกรรม ไซต์ของเราช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินของคุณกับผู้ประมวลผลการชำระเงินของเราเพื่อชำระเงินสำหรับการซื้อของคุณ เราไม่เก็บข้อมูลการชำระเงิน เว็บไซต์ของเรายังอนุญาตให้คุณจัดเก็บบัตรชำระเงินของคุณสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคต แต่ในกรณีนี้ ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของคุณยังคงอยู่กับผู้ประมวลผลการชำระเงินของเรา 

 • การสร้างบัญชี: เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา EVENTIM อาจรวบรวมชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ; การตั้งค่าและการตั้งค่าที่คุณให้ผ่านบัญชีของคุณ (รวมถึงการตั้งค่าในการรับจดหมายข่าวหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน) ความสนใจหรือรายการโปรดที่คุณบันทึกไว้ในบัญชีของคุณ (เช่น ศิลปินที่ชื่นชอบ); รายการบัตรที่ต้องการ; และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้กับเราผ่านบัญชีของคุณ คุณสามารถดึงและแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ 
 • สมัครอีเมล์: EVENTIM รวบรวมที่อยู่อีเมลของคุณเมื่อคุณเลือกรับอีเมลหรือการสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ (เช่น จดหมายข่าวของเรา ฯลฯ) บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเลือกไม่รับจดหมายข่าว การตลาด หรืออีเมลที่ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมอื่นๆ ของเราได้ตลอดเวลาโดยคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในอีเมลดังกล่าว โปรดทราบว่าเราอาจส่งอีเมลธุรกรรมถึงคุณต่อไป แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับก็ตาม 
 • รายงานจากแฟนๆ: คุณสามารถเขียนรีวิวเกี่ยวกับงาน ศิลปิน และ/หรือสถานที่บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณทำเช่นนั้น เราอาจรวบรวมชื่อของคุณ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่คุณจัดเตรียม และเนื้อหาของรายงานแฟนของคุณ 
 • ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจและข้อมูลบริษัท: หากคุณทำงานให้กับสถานที่ ศิลปิน โปรโมเตอร์ หรือผู้ถือสิทธิ์อื่นๆ ที่ว่าจ้างเราเกี่ยวกับการขายตั๋ว คุณอาจให้ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ 
 • ผู้สมัครงาน: หากคุณใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อสมัครงานกับเรา คุณอาจให้ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่อาจอยู่ในจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ/ประวัติย่อ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการจ้างงานครั้งก่อนของคุณ และ ข้อมูลทางวิชาชีพอื่น ๆ ที่คุณอาจให้เกี่ยวกับการสมัครงานของคุณ และข้อมูลเราอาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายของเราเกี่ยวกับการสมัครงาน โปรดทราบว่าในกรณีที่กฎหมายอนุญาต เราอาจดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังหรือที่คล้ายกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทที่คุณสมัคร
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณใช้ไซต์ของเรา ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์และเว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยเชื่อมโยงกับการให้บริการเว็บไซต์แก่คุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการของคุณ หากคุณยินยอมให้แอพมือถือของเรารวบรวมตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งของคุณอาจถูกรวบรวมในขณะที่คุณใช้แอพ (และคุณสามารถปิดการรวบรวมตำแหน่งได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ) 
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยคุกกี้: เว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกับอีเมลที่เราส่งถึงคุณ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เช่น พิกเซล คุกกี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และตัวระบุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ พวกเขายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและคุณสมบัติที่คุณใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดดูหัวข้อที่ 11 ด้านล่างในหัวข้อ “คุกกี้และการโฆษณาตามความสนใจ” 
 3. การสื่อสารกับเรา: หากคุณสื่อสารกับเรา เราอาจรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณให้ไว้ในการสื่อสารกับเรา ซึ่งอาจรวมถึงการบันทึกการโทรหากคุณโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา คุณจะได้รับแจ้งเมื่อเริ่มต้นการโทรหากมีการบันทึก ในทำนองเดียวกัน หากคุณโต้ตอบกับเราบนโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook หรือ Twitter) เราอาจได้รับชื่อผู้ใช้และข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ในการสื่อสารกับเรา 
 4. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้อื่น: บุคคลที่สามอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา หากมีคนอื่นซื้อตั๋วให้คุณ บุคคลนั้นอาจแจ้งชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ซื้อ ปรับแต่ง หรือจัดหาตั๋วให้คุณได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม (เช่น ผู้สนับสนุนหรือสถานที่) อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่เรา เรายังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณโต้ตอบกับเรา หรือทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณปรากฏต่อสาธารณะ
 1. การใช้ข้อมูล 

EVENTIM ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: 

 • ดำเนินธุรกิจและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรารวมถึงการให้บริการไซต์และบริการแก่คุณและผู้อื่น การลงทะเบียนบัญชีของคุณ; การประมวลผลคำสั่งซื้อตั๋วและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของคุณ ให้การสนับสนุนลูกค้าแก่คุณ และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับธุรกรรม เหตุการณ์ หรือการใช้งานไซต์ของคุณ
 • การประมวลผล การประเมิน และการตอบสนองต่อคำขอและข้อซักถามของคุณเช่น การยืนยันการลงทะเบียนกิจกรรมของคุณ หรือการตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับกิจกรรม 
 • การวิเคราะห์และปรับปรุงไซต์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการของเรารวมถึงดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา การประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับไซต์ของเรา และอำนวยความสะดวกในการใช้งานและฟังก์ชั่นใหม่บนเว็บไซต์ของเรา 
 • ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณเช่น การแสดงเนื้อหาที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจหรือขึ้นอยู่กับความชอบของคุณ 
 • วัตถุประสงค์ทางการตลาดรวมถึงการโฆษณาออนไลน์และดิจิทัล การตลาดผ่านอีเมล หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ หรือผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะใหม่ที่เราเชื่อว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเอง หรือสำหรับข้อเสนอของบุคคลที่สามเช่นกัน คุณสามารถเลือกไม่รับอีเมลการตลาดใดๆ ที่เราส่งถึงคุณเมื่อใดก็ได้ โดยคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในอีเมลดังกล่าว
 • ดำเนินการสมัครงานและกระบวนการสรรหา (ถ้าคุณเป็นผู้สมัครงาน). 
 • การปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และบริการของเรารวมถึงการแก้ไขปัญหาและการตรวจจับและป้องกันข้อผิดพลาด กิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หรือผิดกฎหมายอื่นๆ 
 • การบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่เราอาจมีกับคุณ 
 • คุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ สิทธิ หรือผลประโยชน์ ของคุณ เรา บุคคลที่สาม หรือประชาชนทั่วไป 
 • การเรียกร้องและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเช่น การปฏิบัติตาม การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับ หรือการบังคับใช้สิทธิหรือภาระผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย นโยบายของเรา คำขอของรัฐบาล หรือการรักษาความปลอดภัยที่รอบคอบหรือการดำเนินธุรกิจ 

(“วัตถุประสงค์”)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายการข้างต้นอาจดำเนินต่อไปแม้ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเราได้ยุติลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง (เช่น เมื่อคุณยุติบัญชีของคุณ) เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น (รวมถึงตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด)

หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งให้คุณทราบซึ่งเราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือตามที่กฎหมายอนุญาต

 1. การแบ่งปันข้อมูล 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 ด้านบน ("การใช้ข้อมูล") หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไปมีดังนี้: 

 1. บริษัทในเครือ EVENTIM: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอื่นในตระกูล EVENTIM 
 2. สถานที่จัดงานและผู้สนับสนุน: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อ EVENTIM และสถานที่และ/หรือผู้สนับสนุนที่จัดหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม นอกจากนี้ ไซต์ของเราอาจให้ตัวเลือกแก่คุณในการให้เราเปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณแก่สถานที่และ/หรือผู้สนับสนุน เพื่อให้สถานที่และ/หรือผู้โปรโมตสามารถติดต่อคุณผ่านอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
 3. ผู้ให้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจ: เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจที่ให้บริการแก่เราหรือช่วยเราดำเนินธุรกิจของเรา เช่น โดยการโฮสต์เว็บไซต์ของเรา การจัดการจดหมายข่าว การประมวลผลการชำระเงิน และป้องกันการฉ้อโกงการชำระเงิน 
 4. การปฏิบัติตามและการเรียกร้อง: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม การทำหรือปกป้องข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องหรือบังคับใช้: สิทธิ์หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย คำขอของรัฐบาล หรือการรักษาความปลอดภัยที่รอบคอบหรือการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยต่อสำนักงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐบาล เจ้าของสิทธิ์บุคคลที่สาม หรืออื่นๆ ตลอดจนการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้ หรือประชาชนทั่วไปของเรา 
 5. การเปิดเผยเกี่ยวกับธุรกรรม: เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การจัดหา การขาย หรือการปรับโครงสร้างองค์กรของธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราตามที่กฎหมายอนุญาต 
 6. ตามที่ได้รับอนุญาตจากคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยต่อ
 1. สิทธิของคุณ

ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

 1. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: หากคุณต้องการ (i) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ (ii) แก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณที่เราอาจเก็บไว้ คุณสามารถส่งคำขอเข้าถึงหรือแก้ไขผ่านอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ด้านล่าง
 2. เพิกถอนความยินยอม: คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เราไม่สามารถให้คุณเข้าถึงไซต์ได้ หรือป้องกันไม่ให้คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่าง หากต้องการเพิกถอนความยินยอม คุณสามารถส่งคำขอของคุณทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ด้านล่าง
 1. ความปลอดภัย 

ไซต์นี้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง รวบรวม ใช้ เปิดเผย คัดลอก ดัดแปลง หรือกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และการสูญเสียสื่อจัดเก็บข้อมูลหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเปิดโดยธรรมชาติ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ส่งระหว่างคุณกับเรา หรือความพยายามในการเข้าถึงหรือใช้ไซต์หรือบริการของเราจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องรักษาข้อมูลประจำตัวของบัญชีของคุณ (เช่น รหัสผ่านของคุณ) ให้ปลอดภัย 

 1. การเก็บรักษา 

โดยทั่วไป EVENTIM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมไว้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาตหรือกำหนดให้ใช้เวลานานขึ้น 

ในบางกรณี เราอาจปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เพื่อไม่ให้เชื่อมโยงกับคุณอีกต่อไป) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงเพื่อการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ ซึ่งในกรณีนี้ เราอาจใช้ข้อมูลนี้อย่างไม่มีกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม 

 1. การโอนเงินระหว่างประเทศ  

ในกรณีที่มีความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นนอกสิงคโปร์ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวดำเนินการตาม PDPA 

 1. เว็บไซต์อื่นๆ 

ไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ รายละเอียดที่ให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น EVENTIM ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อไซต์ดังกล่าว และไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของบุคคลที่สามอื่นๆ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นอย่างอิสระ 

 1. คุกกี้และการโฆษณาตามความสนใจ 

เราอาจร่วมมือกับผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามเพื่อจัดหาโฆษณาให้กับคุณบนเว็บไซต์อื่นผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันบางส่วนที่ใช้บนไซต์ของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราและอื่นๆ คุณสามารถเลือกไม่แสดงโฆษณาที่ตรงเป้าหมายถึงคุณโดยผู้ให้บริการโฆษณาออนไลน์หลายรายโดยไปที่ https://optout.networkadvertising.org/ และ https://www.aboutads.info/choices/หรือโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ไซต์ของเรายังใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้โดยไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

นอกจากนี้ ไซต์ของเรายังเสนอตัวจัดการการตั้งค่าคุกกี้ให้กับผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถปิดใช้งานคุกกี้ที่ไม่จำเป็นต่อไซต์หรือฟังก์ชันของไซต์ได้ 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัตินี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์การปรับปรุงบนเว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อดูข้อมูลอัปเดต การใช้ไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องตลอดจนเว็บไซต์ บริการ หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 1. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรืออย่างอื่น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ของเราที่ sam.tzovolos@eventimliveasia.com

วันที่มีผล: 13 เมษายน 2022

thไทย