Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của EVENTIM LIVE ASIA 

EVENTIM LIVE ASIA PTE LTD (“EVENTIM,” “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) đã tạo Chính sách quyền riêng tư này để mô tả cách chúng tôi sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân (được định nghĩa bên dưới) mà chúng tôi thu thập thông qua các trang web và ứng dụng di động của mình , bao gồm nhưng không giới hạn ở www.eventim.com (gọi chung là “Trang web”) cũng như bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc thông tin liên lạc nào khác liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này, phù hợp với Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (“PDPA”). Chính sách Bảo mật này cũng mô tả cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của những người xin việc sử dụng Trang web của chúng tôi và của các địa chỉ liên hệ công việc tại địa điểm, nghệ sĩ, nhà quảng bá hoặc những người có quyền khác làm việc với chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đang chấp nhận các thông lệ được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Trong Chính sách Bảo mật này, “Dữ liệu Cá nhân” đề cập đến dữ liệu, cho dù đúng hay không, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập. 

  1. Dữ liệu Cá nhân Chúng tôi Thu thập 
  2. Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp: Bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu đặt hàng và các biểu mẫu khác trên Trang web của chúng tôi; hoặc nếu bạn là một địa điểm, nhà quảng bá hoặc chủ sở hữu quyền hợp tác với chúng tôi để bán vé cho một sự kiện. Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ phụ thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi. Nói chung, bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi trong các trường hợp sau: 
  • Mua hàng: Khi bạn mua vé trên Trang web của chúng tôi, EVENTIM có thể thu thập tên và thông tin liên hệ của bạn; giao dịch và lịch sử mua hàng; thông tin công ty (nếu có); thông tin về chỗ ở cho sự kiện hoặc địa điểm mà bạn yêu cầu hoặc mua (chẳng hạn như hạn chế về chỗ ngồi hoặc khả năng tiếp cận); và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp khi mua hàng.

Liên quan đến các giao dịch, Trang web của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin thanh toán của mình với các bộ xử lý thanh toán của chúng tôi để thực hiện thanh toán mua hàng của bạn. Chúng tôi không lưu giữ thông tin thanh toán. Trang web của chúng tôi cũng cho phép bạn lưu trữ thẻ thanh toán của mình cho các giao dịch trong tương lai, nhưng ngay cả trong trường hợp này, thông tin thanh toán đầy đủ của bạn vẫn nằm trong bộ xử lý thanh toán của chúng tôi. 

  • Tạo tài khoản: Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, EVENTIM có thể thu thập tên và thông tin liên hệ của bạn; Thông tin đăng nhập; các cài đặt và tùy chọn mà bạn cung cấp thông qua tài khoản của mình (bao gồm cả các tùy chọn để nhận bản tin, hoặc các thông tin liên lạc tương tự khác); sở thích hoặc mục yêu thích bạn lưu trong tài khoản của mình (ví dụ: nghệ sĩ yêu thích); danh sách mong muốn vé; và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua tài khoản của bạn. Bạn có thể truy xuất và sửa đổi dữ liệu được lưu vào tài khoản người dùng của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. 
  • Đăng ký email: EVENTIM thu thập địa chỉ email của bạn khi bạn chọn nhận email hoặc các thông tin tiếp thị khác (chẳng hạn như bản tin của chúng tôi, v.v.) trên Trang web của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận bản tin, tiếp thị hoặc các email phi giao dịch khác của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào như vậy. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn email giao dịch ngay cả sau khi bạn chọn không tham gia. 
  • Báo cáo của người hâm mộ: Bạn có thể để lại đánh giá về một sự kiện, nghệ sĩ và / hoặc địa điểm trên Trang web của chúng tôi. Nếu bạn làm vậy, chúng tôi có thể thu thập tên, thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện bạn cung cấp và nội dung Báo cáo người hâm mộ của bạn. 
  • Thông tin liên hệ kinh doanh và công ty: Nếu bạn làm việc cho một địa điểm, nghệ sĩ, nhà quảng bá hoặc chủ sở hữu quyền khác đã thuê chúng tôi liên quan đến việc bán vé, bạn có thể cung cấp tên và thông tin liên hệ, cũng như thông tin về công ty của bạn. 
  • Ứng cử viên xin việc: Nếu bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để nộp đơn xin việc với chúng tôi, bạn có thể cung cấp tên và thông tin liên hệ của mình, tất cả thông tin có thể có trong thư ứng tuyển và sơ yếu lý lịch / CV của bạn, thông tin về lịch sử học vấn và công việc trước đây của bạn, và thông tin chuyên môn khác mà bạn có thể cung cấp liên quan đến đơn đăng ký của mình và thông tin chúng tôi có thể cần để tuân thủ luật pháp hoặc chính sách của chúng tôi về đơn xin việc. Xin lưu ý rằng nếu được pháp luật cho phép, chúng tôi cũng có thể tiến hành sàng lọc lý lịch hoặc tương tự tùy thuộc vào vai trò mà bạn đang ứng tuyển.
  1. Dữ liệu Cá nhân được thu thập tự động: Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, một số dữ liệu nhất định về thiết bị và trình duyệt web của bạn sẽ được tự động thu thập liên quan đến việc cung cấp trang web cho bạn. Điều này bao gồm dữ liệu như địa chỉ IP, loại thiết bị và hệ điều hành của bạn. Nếu bạn đồng ý cho ứng dụng di động của chúng tôi thu thập thông tin vị trí của bạn, vị trí của bạn cũng có thể được thu thập khi bạn sử dụng ứng dụng (và bạn có thể tắt tính năng thu thập thông tin vị trí bất kỳ lúc nào trong cài đặt thiết bị của mình). 
  2. Dữ liệu Cá nhân được thu thập bởi cookie: Trang web của chúng tôi, cũng như các email chúng tôi gửi cho bạn, sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như pixel. Cookie có thể thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành và các số nhận dạng khác được liên kết với thiết bị của bạn. Họ cũng có thể thu thập thông tin về cách bạn sử dụng hoặc tương tác với trang web hoặc email của chúng tôi, chẳng hạn như các trang bạn truy cập và các tính năng bạn sử dụng. Để biết thêm thông tin về các cookie mà chúng tôi sử dụng, hãy xem phần 11 bên dưới, có tiêu đề “Cookie và Quảng cáo Dựa trên Sở thích”. 
  3. Liên lạc với chúng tôi: Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp khi liên lạc với chúng tôi. Điều này có thể bao gồm ghi âm cuộc gọi nếu bạn gọi đến trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi; bạn sẽ được thông báo khi bắt đầu cuộc gọi nếu cuộc gọi được ghi âm. Tương tự, nếu bạn tương tác với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội (chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter), chúng tôi có thể lấy tên người dùng của bạn và bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi liên lạc với chúng tôi. 
  4. Dữ liệu do người khác cung cấp: Bên thứ ba có thể cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi. Nếu ai đó mua (các) vé cho bạn, người đó có thể cung cấp cho chúng tôi tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin khác có thể được sử dụng để mua, cá nhân hóa hoặc cung cấp vé cho bạn. Ví dụ: các công ty liên quan đến sự kiện (chẳng hạn như quảng cáo hoặc địa điểm) có thể cung cấp dữ liệu về bạn cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn từ các nguồn có sẵn công khai, chẳng hạn như các kênh truyền thông xã hội nơi bạn tương tác với chúng tôi hoặc đã cung cấp thông tin về bản thân cho công chúng.
  1. Sử dụng dữ liệu 

EVENTIM sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau: 

  • Điều hành hoạt động kinh doanh và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc cung cấp Trang web của chúng tôi và các dịch vụ của Trang web cho bạn và những người khác; đăng ký tài khoản của bạn; xử lý đơn đặt hàng của bạn cho vé và các sản phẩm khác; cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng; và liên lạc với bạn về các giao dịch, sự kiện hoặc việc bạn sử dụng Trang web.
  • Xử lý, đánh giá và phản hồi các yêu cầu và thắc mắc của bạn, chẳng hạn như xác nhận đăng ký sự kiện của bạn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn về một sự kiện. 
  • Phân tích và cải thiện Trang web, công nghệ cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thực hiện các phân tích dữ liệu; phát triển công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới; tìm hiểu thêm về người dùng của chúng tôi; đánh giá mức độ tương tác của người dùng với Trang web của chúng tôi; và tạo điều kiện cho chức năng và các chức năng mới trên Trang web của chúng tôi. 
  • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn, chẳng hạn như hiển thị nội dung mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm hoặc nội dung đó dựa trên sở thích của bạn. 
  • Mục đích tiếp thị, bao gồm quảng cáo trực tuyến và kỹ thuật số, tiếp thị qua email, hoặc gửi cho bạn thông tin về các sự kiện, khuyến mãi, ưu đãi hoặc các sản phẩm hoặc tính năng mới mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân để tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng mình hoặc cho các ưu đãi của bên thứ ba. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ email tiếp thị nào mà chúng tôi đã gửi cho bạn bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào như vậy.
  • Thực hiện các quy trình xin việc và tuyển dụng (nếu bạn là người đi xin việc). 
  • Bảo vệ sự an toàn và toàn vẹn của Trang web và các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khắc phục sự cố và phát hiện và ngăn chặn lỗi, hoạt động gian lận hoặc hoạt động có thể có sai trái, có hại hoặc bất hợp pháp khác. 
  • Thực thi Chính sách Bảo mật này, hoặc bất kỳ (các) thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn. 
  • Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn, phúc lợi, quyền hoặc lợi ích của bạn, chúng tôi, bất kỳ bên thứ ba nào hoặc công chúng. 
  • Tuyên bố và các mục đích liên quan đến tuân thủ, chẳng hạn như tuân thủ, đưa ra các tuyên bố liên quan đến hoặc thực thi các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý, quy trình pháp lý, chính sách của chúng tôi, yêu cầu của chính phủ, hoặc các thông lệ kinh doanh hoặc bảo mật thận trọng. 

(“Mục đích”)

Việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các Mục đích được liệt kê ở trên có thể tiếp tục ngay cả trong các tình huống mà mối quan hệ của bạn với chúng tôi đã chấm dứt hoặc bị thay đổi theo bất kỳ cách nào (ví dụ: khi bạn chấm dứt tài khoản của mình), trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm, nếu có , cho các mục đích hợp pháp hoặc theo yêu cầu của pháp luật).

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó và, nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo luật, hãy nhận được sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi đã thông báo cho bạn mà chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn hoặc theo cách khác được pháp luật cho phép.

  1. Chia sẻ dữ liệu 

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba vì bất kỳ Mục đích nào được mô tả trong Phần 2 ở trên (“Sử dụng Dữ liệu”). Các loại bên thứ ba nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn nói chung như sau: 

  1. Các chi nhánh của EVENTIM: Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các công ty khác trong gia đình EVENTIM. 
  2. Địa điểm tổ chức sự kiện và nhà quảng bá: Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho EVENTIM và các địa điểm và / hoặc nhà quảng bá tổ chức hoặc có liên quan đến các sự kiện. Ngoài ra, Trang web của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn để chúng tôi tiết lộ địa chỉ email của bạn cho các địa điểm và / hoặc nhà quảng bá, để địa điểm và / hoặc nhà quảng bá có thể liên hệ với bạn qua email cho các mục đích tiếp thị. 
  3. Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh: Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh của mình, chẳng hạn như lưu trữ trang web của chúng tôi, quản lý bản tin, xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận thanh toán. 
  4. Tuân thủ và tuyên bố: Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến việc tuân thủ, đưa ra hoặc bảo vệ các tuyên bố liên quan đến hoặc thực thi: quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý, quy trình pháp lý, yêu cầu của chính phủ, hoặc các thông lệ kinh doanh hoặc bảo mật thận trọng. Điều này có thể bao gồm tiết lộ cho các văn phòng thực thi pháp luật, cơ quan y tế của chính phủ, chủ sở hữu quyền bên thứ ba hoặc những người khác, cũng như tiết lộ liên quan đến việc bảo vệ quyền, tài sản, lợi ích hoặc sự an toàn cá nhân của khách hàng, người dùng hoặc công chúng nói chung của chúng tôi. 
  5. Tiết lộ liên quan đến giao dịch: Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển Dữ liệu Cá nhân cho một doanh nghiệp khác liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, bán hoặc tổ chức lại doanh nghiệp của chúng tôi hoặc tài sản của chúng tôi khi được pháp luật cho phép. 
  6. Khi được bạn cho phép: Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà bạn cho phép chúng tôi tiết lộ.
  1. Quyền lợi của bạn

Theo luật hiện hành, bạn có các quyền sau:

  1. Truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân: Nếu bạn muốn (i) truy cập Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn, hoặc thông tin về cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn, hoặc (ii) chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bạn mà chúng tôi có thể nắm giữ, bạn có thể gửi yêu cầu truy cập hoặc yêu cầu chỉnh sửa qua email cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp bên dưới;
  2. Rút lại sự đồng ý: Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng thêm Dữ liệu Cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý của bạn có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang web hoặc ngăn bạn tham gia vào các hoạt động nhất định. Để rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể gửi yêu cầu của mình qua email cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp bên dưới.
  1. Bảo vệ 

Trang web này sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi hoặc xử lý hoặc các rủi ro tương tự và việc mất bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị lưu trữ nào mà Dữ liệu Cá nhân được lưu trữ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng do tính chất mở vốn có của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin được gửi giữa bạn và chúng tôi, hoặc nỗ lực của bạn để truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ của nó, có thể được an toàn tuyệt đối. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản của mình (chẳng hạn như mật khẩu). 

  1. Giữ lại 

EVENTIM thường lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích mà Dữ liệu đó đã được thu thập, như được nêu trong Chính sách Bảo mật này, trừ khi luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu một thời gian dài hơn. 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn (để dữ liệu đó không còn được liên kết với bạn) cho các mục đích khác nhau, bao gồm cả mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn. 

  1. Chuyển tiền quốc tế  

Khi có nhu cầu chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn sang các quốc gia bên ngoài Singapore, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu đó được thực hiện tuân thủ PDPA. 

  1. Các trang web khác 

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, thông tin chi tiết của chúng chỉ được cung cấp để làm thông tin. EVENTIM không có trách nhiệm đối với các trang web đó và cũng không có trách nhiệm đối với các thực tiễn về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó hoặc đối với các chính sách và thông lệ bảo mật của các bên thứ ba khác. Bạn nên đảm bảo rằng bạn đọc các chính sách bảo mật của các trang web đó một cách độc lập. 

  1. Cookie và Quảng cáo dựa trên Sở thích 

Thông qua một số cookie và các công nghệ tương tự được sử dụng trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể hợp tác với các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba để cung cấp cho bạn quảng cáo trên các trang web khác. Các bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian trên trang web của chúng tôi và những người khác. Bạn có thể chọn không tham gia phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu bởi nhiều nhà cung cấp quảng cáo trực tuyến bằng cách truy cập https://optout.networkadvertising.org/https://www.aboutads.info/choices/hoặc bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của bạn. Trang web của chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để phân tích hoạt động của người dùng; bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách truy cập https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hơn nữa, Trang web của chúng tôi cung cấp cho người dùng một trình quản lý tùy chọn cookie mà người dùng có thể hủy kích hoạt các cookie không cần thiết cho Trang web hoặc các chức năng của nó. 

  1. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này và các thông lệ vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một bản cập nhật trên Trang web của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra trang này định kỳ để cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi cũng như bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc thông tin liên lạc nào khác liên kết đến Chính sách Bảo mật này cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó. 

  1. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này hoặc cách khác, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (DPO) của chúng tôi tại sam.tzovolos@eventimliveasia.com.

Ngày có hiệu lực: ngày 13 tháng 4 năm 2022

viTiếng Việt